B_Nyambose
@B_Nyambose
 
True! Thatha ngokudabula thatha! LolRT @NVMcKenzie: Ama shows oDavid Letterman, Jay Leno, Oprah (before it wrapped) and Saturday Night Live - make careers eUS. Uma udabule lapho, uqedile. 2012-01-10
 
More Tweets from @B_Nyambose